Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 17 2018

16:58
Jeśli doprowadzisz do porządku własne wnętrze, to co na zewnątrz samo ułoży się we właściwy sposób.
— Eckhart Tolle

August 06 2018

10:48
3680 aac1 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaNoCinderella NoCinderella

July 12 2018

15:50
Boję się, mamo,
że on zniknie
wiesz, ten ktoś,
kogo pokocham
całym sercem bladym
— już raz zniknął
Reposted fromstrangeme strangeme vialovesweets lovesweets
15:45
4447 6123 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapiehus piehus
15:32
5049 9ee3 500
Reposted fromGodislove Godislove viabadblood badblood

May 09 2018

09:00
Zna­lezienie właści­wej oso­by jest tak sa­mo ważne, jak by­cie właściwą osobą. 
— Marion Stroud
Reposted fromjdeg jdeg viasilence89 silence89

April 23 2018

19:20
3488 2e8c 500
Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers viaAgnya Agnya
19:03
6360 35a9 500
Reposted fromczarnybez czarnybez viapannaniczyja pannaniczyja

April 03 2018

18:46
5231 0956
Reposted fromlesnystworek lesnystworek viaLuukka Luukka
11:39

Diabli wiedzą, czym to się skończy ale dobrze, że się zaczyna.

— A. Sapkowski
Reposted frombaeven baeven viacontrapalabra contrapalabra

March 22 2018

17:58
8315 e58c
Reposted fromnoone97 noone97 viajobi jobi

March 15 2018

12:56
0032 fb7e
Reposted fromsweet18 sweet18 viaPicki91 Picki91
12:53
I on tak szeptał mi to do ucha, a ja ze łzami w oczach zakochiwałam się w nim coraz bardziej. W takich momentach chciałam być dla niego wszystkim.
— Janusz Leon Wiśniewski, ZESPOŁY NAPIĘĆ
Reposted fromperseweracje perseweracje viarealytruth realytruth

March 07 2018

16:26
1730 c4d6 500
via Żurnalista.pl
Reposted fromnutt nutt viadyingfordance dyingfordance
16:26
I wtedy powiem Ci jak bardzo Cię chcę i wszystkie moje tajemnice.
— Happysad

January 26 2018

10:43
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viapiehus piehus

January 19 2018

09:40
“To prawdziwe szczęście, mieć kogoś, kogo interesuje jak minął Ci dzień.”
— K. Śnioch
09:39
8907 4704 500
Reposted fromboo-cross-out boo-cross-out viaikari ikari

January 09 2018

21:15
Średnio mi idzie sypianie z Twoją nieobecnością.
— znalezione
Reposted fromTalkAboutMe TalkAboutMe viajacie jacie
21:06
Reposted frombluuu bluuu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl