Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 22 2017

10:35
Nie ma pośpiechu. Jeśli coś jest nam przeznaczone, wydarzy się – we właściwym czasie, z odpowiednią osobą i z dobrych powodów.
— zdecydowaniezdecydowaniezdecydowanie.
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaoutofmyhead outofmyhead

September 20 2017

08:24
3563 5e02 500
08:21

September 15 2017

12:02
“ Mam wrażenie, że ja pamiętam o innych ludziach dłużej, niż oni pamiętają o mnie. ”
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromzoou zoou viawerkacholerka werkacholerka

September 12 2017

16:58
Jeśli ludzi coś do siebie ciągnie, to muszą się spotkać, choćby stawiali na swojej drodze najrozmaitsze przeszkody, bombardowali się ukrytymi znaczeniami, błędnie interpretowali swoje zachowania, mijali się tam, gdzie powinni się spotkać i tak dalej.
— Katarzyna Pisarzewska – 10 x miłość
Reposted frompiepszoty piepszoty viaBalladyna Balladyna
13:17
To może zabrzmieć jak banał, ale kiedy czujesz się piękna i silna w środku, to widać na zewnątrz.
— Angelina Jolie
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viahope24 hope24
07:03
Drogi prawdziwej miłości nigdy nie są proste.
— Sarah Pinborough
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaSkydelan Skydelan
07:01
To nic trudnego zakochać się. Każdemu może się to przytrafić. Dopiero trwanie w miłości było prawdziwym wyzwaniem.
— Liane Moriarty
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaSkydelan Skydelan
06:59
2391 f7a6
Reposted fromdailylife dailylife viaflabbergasted flabbergasted

September 05 2017

10:42
6755 e268
Reposted fromhardkorwey hardkorwey viajoannna joannna

August 29 2017

10:27
0105 beb2 500
Reposted fromdivi divi viadeath-is-my-friend death-is-my-friend
10:23
4900 8c28
no.
Reposted fromdoedeer doedeer viaBalladyna Balladyna
10:20
Bo na niektórych osobach, mimo dzielącej nas ciszy, dalej nam cholernie zależy. 
Reposted frompassionative passionative viaBalladyna Balladyna

August 25 2017

11:40
11:32
0013 deba
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viabng123 bng123
11:31
Poradź sobie z tym. To już nie potrwa długo.
— Harlan Coben
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze via2708 2708
11:30
6817 a532 500
Reposted fromindeed indeed viablackheartgirl blackheartgirl
11:12
8466 be49 500
11:12
Mam takie niepoukładane życie miłosne. Zawsze zachowuję się jakbym była obojętna, ale tak naprawdę to umieram od środka.
— "Before Sunset" (2004)
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viabellthecat bellthecat

July 18 2017

06:11
3833 6160 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl