Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 20 2017

21:02
21:00
9147 0e93
Reposted fromumorusana umorusana viacatherineee catherineee

November 13 2017

12:37
9221 46c1 500
Reposted fromBalladyna Balladyna viafckit fckit

November 06 2017

09:32
1531 2f46
Reposted fromModeleczka Modeleczka viagitana gitana

October 24 2017

17:25
4934 0066 500
Reposted fromsunlight sunlight viairbjarbirb irbjarbirb
17:18
a spokój ma kształt Twoich ramion.
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viairbjarbirb irbjarbirb

October 16 2017

15:53
1392 981e 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viakitana kitana
15:50
Ale powiedz, co byś czuł jakby miał mnie ktoś inny ?
Reposted fromlovemeorhateme lovemeorhateme via12czerwca 12czerwca
15:47
Bium (koreański)- puste miejsce w sercu, czekające na wypełnienie.
Reposted fromavooid avooid viaPicki91 Picki91

October 11 2017

09:33
4440 0fd5 500
Reposted fromfelicka felicka viapanato panato
09:31
Nikogo nie kochałaś tak, jak mnie, ja nikogo nie zawiodłem tak, jak Ciebie.
— "miłość, po prostu"
Reposted fromdontforgot dontforgot viapoolun poolun
09:28

CHCIAŁABYM CI COŚ TAKIEGO ZROBIĆ, ŻEBYŚ NIE MÓGŁ BEZE MNIE ŻYĆ, ŻEBYŚ NIE MÓGŁ O MNIE ZAPOMNIEĆ. 

— J. Sosnowski
Reposted fromoutcat outcat viaselsey selsey
09:24
8915 e35c
Reposted fromechium echium viaselsey selsey

October 06 2017

17:14
Nie wiem, co mnie bardziej przeraża
Zobaczyć Cię ponownie, czy nie zobaczyć Cię już nigdy.
— Une Rencontre
Reposted frompieprzycto pieprzycto viakinka kinka
17:01
16:59

October 05 2017

12:36
4175 d7fc 500
Reposted fromIzzy721 Izzy721 viaBalladyna Balladyna

September 28 2017

16:06
4480 ae84
10:53
Trzymasz wszystko, a kto trzyma Ciebie, mała?
— W

September 26 2017

14:55
Kochaj tę dziewczynę, kretynie, kochaj ją, bo być może ona nauczy cię kochać życie.
— Hell, Lolita Pille
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl