Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 30 2019

20:19
Prawdziwej miłości nie zaszkodzi nawet małżeństwo.
— Maria Czubaszek
Reposted fromobliviate obliviate viapozakontrola pozakontrola
20:18
Ale my już nie czekamy, nie spodziewamy się nawet najmniejszego cudu... sami musimy go sprawić, jedno dla drugiego, i dlatego żyję w cierpliwym oczekiwaniu, że wszystko się zaleczy.
— Paul Celan, Ingeborg Bachmann "Czas serca. Listy"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaLuukka Luukka
20:15

May 14 2019

21:26
9957 3a43 500
#love 

May 09 2019

07:08

Co dziecko, którym byłeś, pomyślałoby o dorosłym, którym się stałeś?

— Keith Donohue, "Skradzione dziecko"
07:06
0608 dce9
Reposted fromkrzysk krzysk vialekkaprzesada lekkaprzesada

October 29 2018

16:03
7146 5d56
Reposted fromolololo olololo viaSurvivedGirl SurvivedGirl
16:02
Reposted fromFlau Flau viapassingbird passingbird

October 23 2018

18:20
18:06
7364 c4d5 500
tak naprawdę nie jest trudno być szczęśliwym
18:05
Reposted fromuhuh uhuh viahash hash
18:05
o wszystkich dnia porach - Ty
— A. Osiecka
Reposted fromstrawberrylove strawberrylove viasognito sognito
17:59
Myślę o Tobie w przyszłości. To największy komplement, na jaki stać samoświadomą istotę.
— Paweł Bielecki

September 17 2018

16:58
Jeśli doprowadzisz do porządku własne wnętrze, to co na zewnątrz samo ułoży się we właściwy sposób.
— Eckhart Tolle

August 06 2018

10:48
3680 aac1 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaNoCinderella NoCinderella

July 12 2018

15:50
Boję się, mamo,
że on zniknie
wiesz, ten ktoś,
kogo pokocham
całym sercem bladym
— już raz zniknął
Reposted fromstrangeme strangeme vialovesweets lovesweets
15:45
4447 6123 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapiehus piehus
15:32
5049 9ee3 500
Reposted fromGodislove Godislove viabadblood badblood

May 09 2018

09:00
Zna­lezienie właści­wej oso­by jest tak sa­mo ważne, jak by­cie właściwą osobą. 
— Marion Stroud
Reposted fromjdeg jdeg viasilence89 silence89

April 23 2018

19:20
3488 2e8c 500
Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers viaAgnya Agnya
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl