Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 18 2017

06:11
3833 6160 500

July 13 2017

15:39
"Czasami dawanie komuś drugiej szansy, jest jak dawanie komuś drugiej kuli, bo nie trafił cię za pierwszym razem.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viakattrina kattrina
15:37
15:22

June 07 2017

18:54
8734 da46
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaCannonball Cannonball
18:50

June 05 2017

16:09
16:07
Bardzo tęsknię za Tobą. Rano jeszcze pół biedy, bo trzeba pracować, ale pod wieczór Twoja nieobecność staje się dramatyczna.
— Wisława Szymborska
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viamay29th may29th

May 30 2017

06:38
Nie dotykaj mnie, nie oswajaj
Mojego tlenu nie spalaj

Nie dotykaj mnie, nie podstawiaj
Do klatki ręki nie wkładaj

Nie dotykaj mnie, nie oswajaj
Nadziei złudnych nie dawaj

Nie dotykaj mnie, nie naprawiaj
Poprawnie wszystko tu działa
— dziewczynka z ulotkami
Reposted frommrrru mrrru
06:38
I te krótkie momenty kiedy czułem, że ty czujesz to samo.
— J.L.WIŚNIEWSKI
Reposted frompoolun poolun vianiskowo niskowo
06:31
Chciałabym kogoś, kto nauczy mnie, że miłość może budować, a nie niszczyć, uskrzydlać, a nie krępować, wywoływać uśmiech, a nie łzy.
Chciałabym kogoś kto nauczy mnie, że miłość jest piękna.
— Lizz Murphy (pensieve.soup.io)
Reposted frompensieve pensieve viairmelin irmelin
06:29
7962 df34 500
Reposted fromdivi divi viasmaller smaller
06:26
6242 43a9
Reposted fromLittleJack LittleJack viaMaryiczary Maryiczary

May 23 2017

10:19

May 17 2017

11:58
Reposted frombluuu bluuu viahope24 hope24
11:56
4379 dbf9 500
może komuś się przyda
Reposted frompierdolony pierdolony viaostatnia ostatnia
11:55
1100 ca68 500
Zadura
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viasbguys sbguys
11:53
8121 353b 500
Reposted fromstrumienpola strumienpola vialatusek latusek
11:51
Dobrze, poczekam na Ciebie. Bo Ci ufam. Ale kiedy mnie zechcesz, będziesz chciał tylko mnie. I kiedy mnie weźmiesz w ramiona, będziesz myślał tylko o mnie. Rozumiesz, o co mi chodzi? (...) Możesz mi robić, co chcesz, tylko nie rań mi serca. Do tej pory wiele przecierpiałam, już więcej nie chcę. Chcę być szczęśliwa.

— Haruki Murakami, Norwegian Wood
Reposted fromxnothumanalall xnothumanalall vialatusek latusek

May 16 2017

18:09
8276 43e7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacrystalline crystalline
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl